Skip to main content

6

Animasjon fra katapult-partner ga napp hos global aktør

Årsrapport 2022

John Gjerde AS har utviklet og testet ut et produkt de mener kan effektivisere prosessene med rensing av borerør om bord på oljeplattformene. Gjennom en animasjonsfilm og en virtual reality-applikasjon, produsert av en partner av katapult-senteret DigiCat, pirret de nysgjerrigheten til en anerkjent leverandør av bore- og ingeniørtjenester som ønsket å teste produktet.

John Gjerde AS produserer mekanisk utstyr til maritim næring. I samarbeid med lokal kompetanse har selskapet utviklet “Pipe Cleaner Unit”. Kort tid etter å ha publisert filmen om nyvinningen i sine kanaler, ble de kontaktet av KCA Deutag, som blant annet opererer boreplattformer for Equinor. De ønsket å teste ut systemet i åtte måneder på Askeladden-plattformen i Nordsjøen.

– Katapult-senteret DigiCat og Siva-inkubatoren ÅKP har hjulpet oss veldig i prosessen. Uten dem hadde vi sannsynligvis ikke fått på plass en samarbeidspartner så raskt, slår Leif Arne Sandvik i John Gjerde AS fast.

– Katapult-sentrene skal gjør det enklere å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Dette er et godt eksempel på hvordan Siva-strukturen kan bistå innovative bedrifter med treffsikre virkemidler og utvikling som ligger utenfor deres kjernevirksomhet, sier Gaute Moldestad, direktør Industri i Siva.    

NYVINNING: Pipe Cleaner Unit kan effektivisere prosessene med rensing av borerør om bord på oljeplattformene.

Lette etter partner

Utgangspunktet for Pipe Cleaner Unit (PCU), er at arbeidere på plattformene går inn i såkalt rød sone og utsetter seg for fare i forbindelse med utvendig rensing av borerør. Ideen til en løsning sprang ut fra 20 års personlig erfaring innen boreoperasjoner, og ble foredlet og videreutviklet hos John Gjerde AS. Selskapet søkte om patent, og begynte jakten på mulige partnere for å teste ut produktet i storskala.

Som et ledd i dette ønsket de å få produsert en digital prototype, som best mulig kunne forklare problemstillinger og løsninger.

Katapult-senteret DigiCat og Siva-inkubatoren ÅKP har hjulpet oss veldig i prosessen. Uten dem hadde vi sannsynligvis ikke fått på plass en samarbeidspartner så raskt.


Viktig med proff fremstilling

Svaret lå i et samarbeid med katapult-senteret DigiCat. De bistod kunden i å avklare bruk av digital visualisering, i dette tilfelle en animasjonsvideo, samt bruk av en VR-applikasjon som lar brukerne se borerør som trekkes gjennom Pipe Cleaner Unit for rengjøring. Holmem AS, en fast samarbeidspartner til DigiCat, ble brukt som underleverandør. Fremstillingen var i hovedsak rettet mot fremtidige kunder og potensielle partnere.

John Gjerde AS la frem sine tegninger og løsninger for grafiker Tore Holmem, og presiserte sine behov for detaljer.

– Det er viktig at vi får en felles forståelse av hva som skal produseres. Salgsargumentene må bindes sammen i en forståelig fortelling. Men kanskje like viktig er det at animasjonsvideoen tåler dagens lys, både nasjonalt og internasjonalt. Den må være profesjonell, og det blir den når det legges nok ressurser og tid i utviklingen av videoen, sier daglig leder og digital creator Tore Holmem i Holmem AS.


Viktig med proff fremstilling

Svaret lå i et samarbeid med katapult-senteret DigiCat. De bistod kunden i å avklare bruk av digital visualisering, i dette tilfelle en animasjonsvideo, samt bruk av en VR-applikasjon som lar brukerne se borerør som trekkes gjennom Pipe Cleaner Unit for rengjøring. Holmem AS, en fast samarbeidspartner til DigiCat, ble brukt som underleverandør. Fremstillingen var i hovedsak rettet mot fremtidige kunder og potensielle partnere.

John Gjerde AS la frem sine tegninger og løsninger for grafiker Tore Holmem, og presiserte sine behov for detaljer.

– Det er viktig at vi får en felles forståelse av hva som skal produseres. Salgsargumentene må bindes sammen i en forståelig fortelling. Men kanskje like viktig er det at animasjonsvideoen tåler dagens lys, både nasjonalt og internasjonalt. Den må være profesjonell, og det blir den når det legges nok ressurser og tid i utviklingen av videoen, sier daglig leder og digital creator Tore Holmem i Holmem AS.

KOBLERNE: Seniorrådgiver Arne Mehl og ÅKP DigiCat er koblerne som hjelper små og mellomstore bedrifter til å finne den rette spisskompetansen. Det har vært viktig for John Gjerde AS i denne prosessen.

Nettverk og spisskompetanse

Den ferdigstilte animasjonsvideoen ble etter hvert lagt ut på LinkedIn og Facebook, og vekket såpass oppsikt at KCA Deutag, med hovedkvarter i Aberdeen, kontaktet John Gjerde.

– Det dukket kjapt opp en samarbeidspartner, sier seniorrådgiver Arne Mehl hos ÅKP DigiCat. Han mener både virkemiddelapparatet og de selv som katapult-senter virkelig kommer til sin rett i slike sammenhenger.

– Vi har hatt kontakt med John Gjerde i 15 år, og kjenner selskapet godt. Vi vet hvor vi skal henvende oss, og kan umiddelbart peke på hvem som bør gjøre jobben. Vi er koblerne som hjelper små og mellomstore bedrifter til å finne den rette spisskompetansen. På den måten sparer de både tid og ressurser på prøving og feiling, sier Mehl.