Skip to main content

Årsrapport 2022

1

Tett på industri og næringsliv i hele landet

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv. Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

ansatte
gode hjelpere i innovasjonsselskapene
eksperter tilknyttet katapult-sentrene
10000
bedrifter drar nytte av Siva-partnernes kompetanse, nettverk og fasiliteter
2

Samfunnsoppdrag og hovedresultater

Vi leverer godt på bestillingene

Siva er en viktig del av statens næringsrettede virkemiddelapparat, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.
Våre virkemidler har god sektorpolitisk måloppnåelse, og leverer godt på regionalpolitiske oppgaver.

3

Leders betraktninger

Grønn industrivekst er løsningen

Frem mot 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med 55 prosent og øke eksporten fra fastlandsindustrien med 50 prosent. Siva har et samfunnsoppdrag som er helt sentralt i den omstillingen vi som nasjon skal gjennom.

4

Styrets beretning

Siva leverer godt på sitt oppdrag

Næringslivet er inne i en digital og en grønn transformasjon som må lykkes for å vinne frem i nasjonale og globale markeder i endring. For å sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge, må verktøyene i et effektivt og målrettet virkemiddelapparat videreutvikles og brukes godt sammen. Siva er en viktig del av dette.

5

Bærekraft

God fart i bærekraftsarbeidet

Siva prioriterer ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som etterspør grønne og bærekraftige løsninger.

71

Innovasjonsselskaper med Siva som medeier

1500

Antall medeiere

7

Eierskap i innovasjonsselskaper

En aktiv eier og pådriver for nyskaping

Ved utgangen av 2022 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet. Dette er to færre enn året før. Over 7500 bedrifter drar nytte av deres tjenester.

8

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

En drivkraft i hele Norge

2022 har vært nok et år med svært gode resultater for både næringshage- og inkubasjonsprogrammene. I programperiodens avsluttende år, har det vært tett på 5000 bedrifter i programmene.

2692

Målbedrifter i Næringshageprogrammet

2291

Bedrifter i Inkubasjonsprogrammet

9

Norsk katapult

Gjør veien fra idé til marked kortere

Over 1000 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2022 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud i katapult-sentrene. Sentrene har i løpet av 2022 tilgjengeliggjort internasjonalt ledende kompetanse, teknologi og testfasiliteter i mer enn 900 prosjekter.

unike bedrifter fra hele landet benyttet katapult-sentrenes kompetanse- og tjenestetilbud i 2022
prosjekter ble i 2022 mobilisert inn i katapult-ordningen fra enten inkubatorer, næringshager eller klynger
10

Siva Eiendom

Eiendomsinvesteringer tilpasset næringslivets og industriens behov

Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2022 majoritetseierskap i 42 bygg med 311 leieforhold, på til sammen 247 000 kvadratmeter. I løpet av året er det solgt flere industrianlegg, samtidig som nye bygg er reist.

11

Styring og kontroll

13

Årsregnskap

14

Siva i fylkene

Siva er aktivt til stede for å realisere de næringspolitiske målene som fylkeskommunen og regjeringen har satt. Klikk på kartet for å lese mer om hva vi gjør i hvert enkelt fylke.